X
   
 

IX. SZÉKELYFÖLD NAPOK – 2018. október 12–21.


Örökségünk: a múlt és a jövő találkozása

A címben is megjelenő mottóval szervezi meg idén a három székelyföldi megye önkormányzata az immár hagyományossá vált Székelyföld Napokat. A szervezők szándéka csatlakozni a Kulturális örökség európai éve átfogó rendezvénysorozatához, azzal a reménnyel, hogy Európa mielőbb ráeszmél az identitását meghatározó kulturális öröksége megőrzésének fontosságára – beleértve keresztény gyökerei, hagyományai ápolásának szükségességét is. A témaválasztással, no meg a mottóval ismételten szeretnénk ráirányítani a figyelmet gazdag múltunkra, annak jelenünk alakításában és a jövőnk megalapozásában betöltött szerepére.

Az idei programokkal is természeti adottságokkal gazdagon megáldott, változatos hagyományokkal, sokszínű vallási és kulturális közeggel rendelkező térségünk értékeit kívánjuk felvonultatni, a rendezvények szervezésébe minél nagyobb közösségeket bevonni, s az így létrehozott kulturális kínálatot minél szélesebb körben megmutatni a vidékünkre látogatóknak.

Kulturális örökségünk sokrétű. Ide tartozik épített örökségünk, műalkotásaink, régi településeink, régészeti lelőhelyeink, az elődeink által létrehozott gépek, eszközök, hagyományos öltözetünk. De ide tartozik mindaz, amit szellemi téren megvalósítottunk: a munkamódszerektől az ábrázolásmódon át a felhalmozott tudásig és elsajátított készségekig, a nyelvi és szóbeli hagyományokig, a társadalmi gyakorlatokig, szokásokig és rítusokig. De kulturális örökségünk része a minket körülvevő táj, a vadak és a madarak, a gazdag növényvilág is. S ugyanígy része ennek az örökségnek a digitális korunkban született alkotások sokasága, a szövegektől a képeken át a hangokig és a filmig.

Mindezek együttese határozza meg az embert egyénként és közösségként egyaránt. Mi most a közösségi értékekre kívánjuk irányítani a figyelmet, s arra, hogy minden döntésünk, tettünk és cselekedetünk fiataljainknak a szülőföldön való boldogulását kell szolgálja. Ehhez elengedhetetlen a korszerű életkörülmények megteremtése, a megélhetés biztosítása, a biztonságérzet szavatolása. Ennek a célnak rendeljük alá közös rendezvényeinket is, hogy közösségben, egymásra figyelve, egymás munkáját, eredményeit még jobban megismerve jelenünket úgy alakítsuk, hogy az kapocs legyen a múlt és a jövő között.

A mában találkozzon a múlt a jövővel!

Borboly Csaba
elnök
Hargita Megye Tanácsa
Tamás Sándor
elnök
Kovászna Megye Tanácsa
Péter Ferenc
elnök
Maros Megye Tanácsa
top