X
   
 

Zilele Ținutului Secuiesc, ediția a IX-a, 12–21 octombrie 2018


Tradițiile: întâlnirea dintre trecut și viitor

Tradiționalele Zile ale Ținutului Secuiesc anul acesta sunt organizate de către consiliile județene din Covasna, Harghita și Mureș sub egida tradiției, ca punctul de întâlnire dintre trecut și viitor. Intenția organizatorilor a fost de a se ralia inițiativei șirului de evenimente organizate cu prilejul Anului European al Patrimoniului Cultural în speranța că Europa își va da seama curând de importanța patrimoniului cultural care îl definește – înțelegând sub acest patrimoniu și rădăcinile ei creștine – și de necesitatea ocrotirii tradițiilor proprii. Prin alegerea tematicii și a motoului acestui șir de evenimente dorim să atragem atenția asupra trecutului nostru bogat și asupra influenței acestui trecut asupra prezentului și al edificării viitorului.

În programele din acest an dorim să etalăm valorile regiunii noastre de la comorile naturii cu care suntem înzestrați, pînă la datinile multicolore, varietatea tradițiilor, bogăția etnică, lingvistică și culturală, iar în organizarea evenimentelor ne-am străduit să atragem cât mai multe comunități locale, iar în final dorim ca această ofertă culturală astfel creată să fie cunoscută de către un public cât mai larg.

Zestrea noastră culturală este foarte bogată: din această zestre face parte patrimoniul construit, vechile localități, siturile arheologice, uneltele create de predecesorii noștri, portul popular. Dar face parte din ea tot ceea ce am realizat pe plan spiritual, de la modul de muncă la modurile de reprezentare, de la cunoștințele acumulate la competențele dobândite, de la zestrea și datinile lingvistice la practica socială, de la datini la rituri. Tot de zestrea culturală ține și peisajul ce ne înconjoară, vietățile pădurilor și flora înbelșugată. Și tot din moștenirea noastră fac parte operele născute în epoca noastră digitală de la texte și sunete până la imagini.

Toate acestea împreună definesc omul ca individ și ca societate. Noi dorim să atragem atenția asupra valorilor comunității și să conștientizăm faptul că toate demersurile, hotărârile și faptele noastre trebuie să slujească crearea premiselor păstrării tineretului pe pământul natal. Pentru acestea sunt imperios necesare crearea condițiilor de viață modernă, asigurarea mijloacelor de trai, consolidarea sentimentului de securitate. Subordonăm acestui țel programele noastre comune, ca fiind atenți unul la celălalt, cunoscând cât mai bine munca celuilalt și rezultatele acestei munci să formăm prezentul în așa mod, încât să fie puntea de legătură dinte trecutul glorios și viitor.

Borboly Csaba
președinte
Consiliul Județean Harghita
Tamás Sándor
președinte
Consiliul Județean Covasna
Péter Ferenc
președinte
Consiliul Județean Mureș
top